Planning nieuwbouw 't Land van Heendrecht

Het nieuwe, groene woongebied ’t Land van Heendrecht in het Zeeuwse Tholen bestaat uit 3 nieuwbouwwijken, die na elkaar ontwikkeld worden. In totaal komen er circa 600 woningen in het gebied. Lees hier meer over de nieuwbouwplanning.

image alt

Wijk Striene

Striene is de 1e wijk die we ontwikkelen in ’t Land van Heendrecht. Hier realiseert en verkoopt BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling 28 woningen; 4 vrijstaande woningen en 24 tweekappers, waaronder een deel levensloopbestendig. Lees meer over de planning van Striene op de wijkwebsite.

image alt

Planning Molenvliet en Buitenzorg

De wijken Molenvliet en Buitenzorg volgen na Striene. De plannen voor deze wijken zijn momenteel nog in ontwikkeling. Zodra er meer bekend is over de planning, informeren wij je hierover op de websites van de beide wijken.

  Visie 't Land van Heendrecht
  3 wijken in 't Land van Heendrecht